สร้างรั้วยังไงให้โดนใจ ปลอดภัยจากโจรและเพื่อนบ้าน

สร้างรั้วบ้านอย่างไรให้โดนใจ ปลอดโจรและไร้ปัญหาเพื่อนบ้าน

• 9 ต.ค. 2560

สร้างรั้วบ้านอย่างไรให้โดนใจ ปลอดโจรและไร้ปัญหาเพื่อนบ้าน

หากรั้วบ้านเดิมยังไม่ตอบโจทย์การใช้งาน เราสามารถสร้างรั้วบ้านใหม่ให้โดนใจได้ ทั้งวัสดุที่เลือกใช้และรูปแบบของรั้ว เพื่อให้สามารถอำพรางสายตาคนภายนอก ป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพ หรือกั้นอาณาเขตให้สัตว์เลี้ยงไม่วิ่งเล่นออกนอกบ้าน รวมถึงการตกแต่งรั้วให้สวยงาม เพราะเป็นหน้าเป็นตาของผู้อยู่อาศัยในบ้าน

• ศึกษาข้อกฎหมาย

Two young neighbors talking across the fence

ก่อนจะเริ่มลงมือสร้างรั้วบ้าน เราควรศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับรั้วบ้านไว้เล็กน้อย เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านจนต้องรื้อทิ้งภายหลัง โดยเฉพาะถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรั้วบ้านด้านข้างที่ใช้ร่วมกัน เราควรต่อรองพูดคุยกับเพื่อนบ้านเรื่องการก่อสร้างเพิ่มเติมให้ชัดเจน

สำหรับรั้วบ้านที่จำเป็นต้องขออนุญาตต้องพิจารณาว่า รั้วที่สร้างเข้าข่ายเป็นอาคารหรือไม่

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กำหนดให้อาคาร หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ รวมถึง รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด” โดยกฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 กำหนดให้สิ่งก่อสร้างใดก็ตามที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตร เข้าข่ายเป็นอาคารด้วย

ดังนั้น หากรั้วบ้านสร้างติดกับที่สาธารณะให้ถือเป็นอาคาร หรือถ้าไม่ได้ติดกับที่สาธารณะ แต่มีความสูง 10 เมตรขึ้นไปให้ถือว่าเป็นอาคารตามกฎหมาย ซึ่งจำเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้าง เพราะเข้าข่ายเป็นอาคาร โดยกำหนดเพิ่มเติมว่า รั้วที่สร้างชิดแนวเขตที่ดินสาธารณะสามารถสร้างสูงได้ไม่เกิน 3 เมตรเหนือระดับทางเข้าหรือถนนสาธารณะ แต่ในกรุงเทพฯสามารถสร้างชิดเขตสูงได้ไม่เกิน 2 เมตรหากถนนสาธารณะมีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร

นอกจากนั้น กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2535) ข้อ 5 ยังกำหนดว่า รั้วหรือกำแพงกั้นเขตที่อยู่มุมถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป และมีมุมหักน้อยว่า 135 องศา ต้องปาดมุมรั้วหรือกำแพงกั้นเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตร และทำมุมกับเนวถนนสาธารณะเป็นมุมเท่ากัน ซึ่งในกรุงเทพฯมีกำหนดเฉพาะที่ดินมุมถนนที่กว้างตั้งแต่ 3 เมตรถึง 8 เมตรเท่านั้นที่รั้วต้องปาดมุม โดยไม่มีส่วนใดของรั้ว กำแพงหรืออาคารยื่นเข้าไปในที่ดินส่วนที่ปาดมุม เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรั้วและรถที่เลี้ยวบนนถนน

• เลือกรูปแบบรั้วบ้าน

Child See Through Magnifying Glass, Kid Eye Looking with Magnifier Lens, Gray Background

การสร้างรั้วบ้านควรรู้จุดประสงค์ที่ต้องการสร้าง เพื่อเลือกรูปแบบและลักษณะของรั้วให้ตอบโจทย์โดนใจมากที่สุด รวมถึงการคำนึงถึงการออกแบบทางเข้าให้สะดวกต่อการใช้งาน และการเลือกรูปแบบประตูให้เข้ากับรั้วบ้าน เช่น ประตูเหล็กดัด อะลูมิเนียม หรือประตูไม้ ทั้งประตูใหญ่สำหรับรถและประตูเล็กสำหรับการเดินเข้าออก

ขณะเดียวกันเราควรคำนึงถึงการใช้งานที่แข็งแรงทนทาน สามารถใช้ได้ในระยะยาว โดยเฉพาะบ้านเราที่มีทั้งฝนตกแดดออก ซึ่งล้วนส่งผลกัดกร่อนรั้วบ้านให้เสียหาย นอกเหนือจากการเลือกใช้วัสดุที่ดี มีอายุการใช้งานยาวนานแล้ว เรายังควรยืดอายุรั้ว ด้วยการใช้สีทารั้วที่ไม่หลุดลอกง่ายและมีสารกันแดดกันฝน เพื่อความคงทนถาวร

• วัสดุหลากหลาย

Illustration of the different designs of fences and gates on a white background

การเลือกวัสดุรั้วบ้านแตกต่างกันตามความชอบ ลักษณะการใช้งานและงบประมาณของแต่ละบ้าน ซึ่งในปัจจุบันมีวัสดุที่ใช้ทำรั้วบ้านให้เลือกมากมาย ดังนี้

– รั้วโลหะ เป็นรั้วที่ได้รับความนิยม เพราะมีความแข็งแรงทนทานและสามารถเลือกใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น รั้วสแตนเลสที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อสนิม และง่ายในการทำความสะอาด แต่ไม่ค่อยสวยงามเมื่อเทียบกับรั้วอัลลอยและเหล็ก ซึ่งสามารถปรับแต่งรายละเอียดลวดลายให้สวยงาม แต่มีราคาสูงกว่ารั้วสแตนเลส อย่างไรก็ตาม รั้วโลหะอาจจะให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวน้อยกว่าวัสดุอื่น เนื่องจากเป็นวัสดุโปร่งบาง ทำให้ภายนอกสามารถมองเข้ามาภายในบ้านได้

– รั้วไม้ การใช้รั้วไม้ธรรมชาติที่สวยงามต้องให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา เพราะไม้ธรรมชาติไม่ทนทานต่อสภาพอากาศและปลวก จึงทำให้ไม้เทียมได้รับความนิยมมากกว่า เพราะมีความใกล้เคียงสวยงามเหมือนไม้จริง แต่แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศและปลวก โดยการเลือกใช้รั้วไม้ควรพิจารณาถึงโครงสร้างความแข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักได้ในระยะยาว

สำหรับการเลือกใช้รั้วไม้เทียม แนะนำให้ใช้ไม้เทียมที่มีความหนาประมาณ 12 มิลลิเมตรขึ้นไป เพื่อให้รั้วมีความทนทานต่อการใช้งาน และควรเลือกใช้สีอ่อนที่สว่าง รวมถึงไม้ขนาดเล็กในการสร้างรั้วบ้าน เพื่อให้ความรู้สึกโปร่งสบายมากกว่าการใช้ไม้สีเข้มและไม้ขนาดใหญ่ที่ทึบกว่า

– รั้วปูน หลายบ้านเลือกใช้รั้วปูนเพราะความมั่นคงแข็งแรง และให้ความเป็นส่วนตัว ทั้งยังมีราคาไม่สูงนักเมื่อเทียบกับรั้วอื่นๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นรั้วอิฐฉาบปูนและรั้วอิฐบล็อก โดยสามารถเพิ่มลูกเล่น ด้วยการทาสี หรือตกแต่งด้วยการปูกระเบื้องเพิ่มความสวยงามให้รั้วได้

– รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป รั้วที่สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว จากการขึ้นรูปที่สามารถใช้ประกอบเป็นรั้วแบบต่างๆ ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน และยังมีหลากหลายสีสันให้เลือกใช้ เช่น ระบบรั้วสำเร็จรูป แลนด์สเคป โดยมีทั้งแบบโมเดิร์น คลาสสิก ธรรมชาติ ซึ่งสามารถผสมผสานกับการใช้รั้วโปร่งได้

– รั้วต้นไม้ หากต้องการเพิ่มความเป็นธรรมชาติและสร้างความร่มรื่นให้กับบ้าน เราสามารถเลือกใช้รั้วต้นไม้ที่มีความสวยงาม ป้องกันแสงแดดและให้ความเป็นส่วนตัวได้ เพียงแต่ต้องคอยเก็บกวาดทำความสะอาดและตัดแต่งทรงต้นไม้เป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงต้นไม้ผลัดใบที่อาจจะมีใบไม้ร่วงหล่นจำนวนมาก ซึ่งเราควรระมัดระวังไมให้ต้นไม้ของเราแตกกิ่งก้านสาขาหรือใบไม้ร่วงหล่นไปยังพื้นที่เพื่อนบ้าน เพราะอาจจะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงได้

ส่วนต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นรั้วบ้านควรเป็นต้นไม้ที่เป็นพุ่มหนาแน่น และสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ปลูกง่าย ทนแดดทนฝน โดยสามารถเลือกต้นไม้ที่ออกดอกเพิ่มความสวยงามได้ เช่น ต้นเข็ม ต้นโมก และมอร์นิ่งกลอรี่ เป็นต้น

การเลือกใช้วัสดุสร้างรั้วบ้านไม่จำกัดเฉพาะแบบใดแบบหนึ่ง โดยเราสามารถเลือกผสมผสานรั้วบ้านรูปแบบต่างๆได้ตามความต้องการและความชอบส่วนตัว เช่น รั้วไม้และคอนกรีต หรือรั้วโลหะและไม้

ขอขอบคุณที่มาของบทความ วารสารข่าวอสังหาริมทรัพย์