สอนลูกอย่างไร ให้รู้จักกฎกติกา


เบื่อใช่มัั้ยคะ เวลาเจอคนที่ไม่ชอบทำตามกฏกติกา และก็เชื่อเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่เอง ก็ไม่อยากให้ลูกตัวน้อยมีพฤติกรรมเช่นนั้น ฉะนั้นเราต้องสอนให้ลูกรู้จักกฏกติการตั้งแต่เนิ่นๆ ค่ะ


ลูกต้องเรียนรู้กฎที่ดี

ขวบปีแรก ช่วง 6 เดือน สามารถฝึกวินัยของลูกด้วยการกิน การนอน ทำให้ลูกเรียนรู้เงื่อนไขของเวลา เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเรียนรู้กฏ ขอบเขต ระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต แต่ถ้าเลยช่วง 6 เดือนไปแล้วลูกยังไม่ยอมปฏิบัติตามกฎ จะทำให้การเรียนรู้กฎ ระเบียบวินัยของลูกช้าตามไปด้วย ทำให้พ่อแม่ต้องกลับมาสอนเรื่องเดิมอีกครั้ง

1-2 ขวบ ช่วงวัยนี้พ่อแม่ควรสอนเรื่องกฏระเบียบในชีวิตตามพัฒนาการของลูก เพราะช่วงอายุ 1-2 ขวบ ลูกจะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น เช่น การควบคุมเวลากินและนอนให้ตรงต่อเวลา เมื่อโตขึ้นอีกหน่อยลูกก็จะสามารถควบคุมการขับถ่ายได้ ซึ่งจะทำให้ลูกภูมิใจว่าสามารถควบคุมกิจกรรมอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวเอง

2-3 ขวบ พ่อแม่สอนลูกโดยไม่ต้องยึดหลักตายตัวว่าจะสอนเรื่องอะไรเป็นสิ่งแรก แต่ควรอยู่ในขอบเขตของสังคมให้มากขึ้น เพราะลูกจะต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่โรงเรียน ซึ่งถือเป็นโลกอีกใบที่ลูกน้อยจะต้องไปเผชิญหน้า

พ่อแม่จึงต้องดูพฤติกรรมของลูกเวลาไปโรงเรียน ว่าต้องปฏิบัติอย่างไร และต้องฝึกเรื่องนั้นๆ ไว้ก่อนเพื่อให้ลูกพัฒนาได้ในระดับต่อไป
 
พ่อแม่ช่วยลูกเรียนรู้กฎกติกา
 
กฎระเบียบของสังคมที่ว่าสำคัญแล้ว แต่กฎของบ้านที่พ่อแม่ตั้งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเพิ่มความใส่ใจเป็นพิเศษ ด้วยกฎของพ่อแม่เหล่านี้
 
1. จุดหมายชัดเจน  พ่อคุณแม่ควรมีจุดหมายที่ชัดเจนและยึดมั่นตลอดเวลา ว่าให้ลูกเป็นอย่างไร มีระเบียบวินัยอย่างไร รู้จักปฏิบัติตามกฎสังคมอย่างไร เพื่อที่จะฝึกให้ลูกเป็นไปตามแนวทางที่คุณพ่อคุณแม่วางไว้ให้เจ้าตัวเล็ก

2. สม่ำเสมอ ความสม่ำเสมอของพ่อและแม่ ไม่ใช่วันนี้ทำแล้วพรุ่งนี้ไม่ทำ เพราะอาจจะทำให้เด็กเกิดความสับสนเกี่ยวกับกฏกติกาที่จะต้องปฏิบัติได้ค่ะ

3.ความอดทน เพราะการจะสอนลูกให้ทำตามกฏระเบียบไม่ใช่เพียงสอนแค่ครั้งสองครั้งแล้วลูกน้อยจะทำตามได้สม่ำเสมอ ต้องอาศัยความอดทดของพ่อแม่ในการสอนด้วยค่ะ

4.หนักแน่นมั่นคง  ช่วงแรกๆ ที่ลูกถูกกำหนดกรอบและขอบเขต ลูกจะมีความรู้สึกคับข้องใจมาก หากพ่อแม่ไม่มีความหนักแน่นอาจจะมีความรู้สึกสงสารลูก แค่ลูกร้องไห้หัวใจของพ่อแม่ก็แทบจะสลายแล้ว ดังนั้นหากไม่หนักแน่นพอ สิ่งที่คาดหวังไว้กับตัวลูกก็จะพังทลายไป ลูกก็จะไม่ได้ประโยชน์ย่างที่คาดหวังเอาไว้
 
กฎระเบียบในสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับตัวของลูกน้อย ดังนั้นความพยายามของพ่อแม่จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะให้ลูกใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง เพราะไม่มีพ่อแม่คนไหนที่สามารถอยู่กับลูกไปได้ตลอดชีวิต การให้ลูกได้เผชิญกับความคับข้องใจ ถือเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ดีต่อตัวลูกและเป็นการให้ลูกได้เรียนรู้ที่เอาชนะในกฎต่างๆ อีกด้วย

 

ขอขอบคุณ  :  http://www.rakluke.com/article/5/21/1956/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%

B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%

E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%

E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%

E0%B8%81%E0%B8%B2