เข้มงวดกับลูกมากเกินไป จะทำให้เด็กกลายเป็นคนโกหกไม่รู้ตัว

  การเลี้ยงดูลูกนั้นเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับคุณพ่อคุณแม่

เพราะทุกคนตั้งความหวังให้ลูกโตขึ้นมาเป็นเด็กดีมีอนาคสดใส

จนอาจเผลอกำหนดกรอบและข้อตกลงที่เคร่งครัดโดยไม่ได้คำนึง

ถึงจิตใจของเด็ก ทั้งนี้นักวิชาการค้นพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้มงวด

กับเด็กมากเกินไป จะทำให้เด็กชอบโกหก หาข้ออ้างจนติดเป็นนิสัย

และสามารถกุเรื่องแต่งขึ้นมาได้อย่างสบาย ๆ โดย ฟิลิปปา เพอร์รี่

(Philippa Perry) นักจิตอายุรเวท กล่าวว่า ผู้ปกครองที่เคร่งครัด

ในกฎระเบียบ มักจะสร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้กับเด็ก และนั่น

ทำให้เหล่าหนูน้อยไม่กล้าบอกเล่าความจริง เพราะรู้สึกวิตกกังวลว่า

หากบอกความจริงไปแล้วจะถูกทำโทษหรือไม่ เด็ก ๆ จึงเลือกที่จะ

ปกปิดเพื่อไม่ให้ตนเองถูกดุ

การเลี้ยงลูก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ทฤษฎีนี้มีงานวิจัยรับรองจากนักจิตวิทยาชาวแคนาดาชื่อ

วิคตอเรีย ทัลวอร์  (Victoria Talwar)  ในการทดลองนั้น

ดร.ทัลวอร์ได้เลือกเด็ก ๆ จากสองโรงเรียนในแอฟริกา

โดยโรงเรียนแห่งแรกไม่เคร่งในกฎระเบียบมากนัก มีความยืดหยุ่น

และให้อิสระ ส่วนอีกแห่งนั้นเข้มงวดในกฎระเบียบ เธอนำเด็ก ๆ

มาทดสอบโดยการเล่นเกมที่มีชื่อว่า Peeping Game

          แบบทดสอบเริ่มขึ้นด้วยการให้เด็กเดาว่าเสียงที่ได้ยิน

ข้างหลังนั้นเกิดจากอะไร คำเฉลยคือลูกบอลของเล่น เพียงแต่ว่า

เสียงนั้นไม่เหมือนกับเสียงของลูกฟุตบอลเลย จากนั้นเธอจึงให้

ผู้ใหญ่ออกจากห้องไป และเมื่อกลับมาพวกผู้ใหญ่ถามเด็กอีกครั้ง

ว่ามันคือวัตถุอะไรและเหล่าเด็ก ๆ ได้แอบมองหรือไม่ ผลการ

ทดสอบคือเด็กที่มาจากโรงเรียนไม่เคร่งในกฎระเบียบมีทั้งโกหก

และพูดความจริง ในขณะที่เด็กซึ่งมาจากโรงเรียนที่เข้มงวดนั้น

เลือกที่จะพูดโกหกว่าไม่ได้แอบมอง
 

การเลี้ยงลูก

          
          นางเพอร์รี่พูดถึงประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า ถ้าคุณเข้มงวด

กับเด็ก เด็กก็จะรู้สึกกดดันและกลัว ไม่กล้าพูดความจริง โกหกเพื่อ

หนีปัญหา ยิ่งถ้าคำโกหกนั้นไม่ถูกต่อว่าอะไร เด็กก็จะสร้างคำโกหก

ไปตลอดโดยไม่รู้ตัว ในทางตรงกันข้าม ผู้ปกครองสามารถทำให้

เด็ก ๆ ผ่อนคลายได้ โดยการไม่ตามไปจับผิดทุกย่างก้าว พวกคุณ

จะเข้าหาพวกเด็ก ๆ ได้อย่างสบายใจ แต่ถ้าหากพวกคุณยังเลือก

ที่จะเข้มงวดและโหดร้ายกับเด็ก ๆ มันก็ไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

เลย มีแต่แย่ลงด้วยซ้ำ
          ท้ายที่สุดแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองก็เคยเป็นเด็กมาก่อน ลอง

ทำความเข้าใจในมุมมองของพวกเขา แล้วเปิดอกพูดคุยกัน

จะเป็นวิธีแก้ปัญหาได้ดีที่สุด ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูก ๆ ของคุณเองค่ะ

ข้อมูลจาก : https://baby.kapook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8

%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0

%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81-155268.html