เก่ง 10 อย่างของคนที่ทำอะไรก็สำเร็จ!!

1. เก่ง ในการชื่นชมผู้อื่น

2. เก่ง ในการหาข้อดี จุดเด่น ของผู้คนได้ แม้จุดเล็กๆ ก็ยังเห็น

3. เก่ง ในการให้กำลังใจคนอื่น เป็นต้นแบบที่ดี

4. เก่ง ในการให้พลังตัวเองทุกวัน ใส่ความเชื่อมั่นลงไป

5. เก่ง ในการแอบชื่นชมตนเอง และคิดแต่เรื่องดี ๆ

6. เก่ง ในการที่มีอะไรทำทันที ไม่เป็นโรคเดี๋ยวก่อน 

7. เก่ง ในการมองหาคุณค่าของทุกอย่างที่อยู่รอบตัว มองเห็นเป็นแต่เรื่องดี

8. เก่ง ในการมองหาข้อดีให้ตัวเอง ยินดีกับสิ่งที่ตนมี และเอาออกมาเป็นจุดเด่นเพื่อช่วยคนอื่นและสังคม

9. เก่ง ในการเห็นจุดบกพร่องของตนเอง ปรับปรุงตัวเอง คือ มองหาเรื่องที่จะ Correct(แก้ไขให้ถูกต้อง)

10. เก่ง ในการขอบคุณคนให้เป็นนิสัย เป็นที่รักใคร่ของ ผู้พบเห็น

 

บทความดีๆจาก www.kalyanamitra.org


Keywords : ความสำเร็จ,ลงทุน,