สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉิน!! ช่วงสงกรานต์นี้

คุณมีเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินวันสงกรานต์ 2558 แล้วหรือยัง?? 


 สำหรับเบอร์สายด่วนเหล่านี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ควรพกติดตัวไว้เสมอ เพราะทันทีที่เราต้องการขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จะได้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาล ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน และจำไว้เสมอว่า เมาไม่ขับ นะจ๊ะ


สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

 สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต โทร. 1188

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357

 ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333

 ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572

 ธนาคารทหารไทย โทร. 1558

 ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588

 ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595

 ธนาคารธนชาต โทร. 1770

 ธนาคารไทยธนาคาร โทร. 0-2626-7777

 ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2777-7777

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-2645-9000

 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2285-1555

 ธนาคารนครหลวงไทย โทร. 0-2828-8000


สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง

 ตำรวจทางหลวง โทร. 1193

 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร. 1197

 กรมเจ้าท่า โทร. 1199

 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1384

 บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490

 ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน โทร. 1543

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543

 กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584

 ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586

  บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร. 1126

 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร. 1318

 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1566

 บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร. 1771

 สหกรณ์แท็กซี่สยาม  โทร. 1661

 TAXI-RADIO โทร. 1681

 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โทร. 0-2131-5700 ต่อ 1301

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร. 0-2132-9950

 การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 0-2269-319, 0-2269-3199

 กรมการบินพลเรือน โทร. 0-2286-0506, 0-2286-0594

 การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0-2537-9198

 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โทร. 0-2938-3666

 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 08-1821-3424

 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

 TOT โทร. 1100

 Hutch โทร. 1128

 AIS โทร. 1175

 TRUE โทร. 1331

  DTAC โทร. 1678


สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

 บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ โทร. 1113

 บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT โทร. 1133

 บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง  โทร. 1188

 
สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ

 สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย โทร. 181

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545

 สถานีวิทยุ จส.100 โทร. 1137

 สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644

 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร. 1677

 สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761

 ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192

 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359

 สายด่วนเมาไม่ขับ โทร. 1717

 


ที่มา : http://variety.horoworld.com
           


Keywords : โทรฉุกเฉิน หมายเลข