7 เส้นทางชมวิวที่นักปั่นห้ามพลาด

การปั่นจักรยานยังเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบหนึ่งด้วย จักรยานจะช่วยให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สดชื่น แจ่มใสหน้าดูเด็กลง และที่สำคัญลดความอ้วนได้ด้วย นอกจากนั้นจักรยานยังช่วยให้คุณได้พบเจอเพื่อนใหม่ ๆ มีการเข้าสังคมมากขึ้น สังคมของคนปั่นจักรยานมักเป็นสังคมอบอุ่นและเป็นมิตรอาจเป็นเพราะคนชอบปั่นจักรยานนั้นเป็นคนใกล้ชิดธรรมชาติ จึงมีจิตใจที่อ่อนโยนนั่นเอง และการที่คนที่ชอบอะไรเหมือน ๆ กัน ได้มาเจอกัน ก็มักจะเข้ากันได้ดีอยู่แล้ว การปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวนั้น บ่อยครั้งช่วยให้เราสามารถเข้าถึงสถานที่ที่ต้องการได้ดกว่ารถยนต์ เพราะมีสถานที่หลายแห่งที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์เข้าไป หรือเส้นทางเข้าเล็ก แคบ หรือแม้จะเดินเข้าไปก็ช้า เสียเวลา เป็นต้น มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ


1. เส้นทางจักรยานย่านชุมชนเก่าสามแพร่ง

 

สามแพร่ง หมายถึง "แพร่งสรรพศาสตร์" "แพร่งนรา" และ "แพร่งภูธร" หรือพื้นที่บริเวณระหว่างศาลเจ้าพ่อเสือกับกระทรวงมหาดไทย ที่มาของชื่อแพร่งทั้งสามนี้ก็มาจากชื่อเจ้านายสามพระองค์ที่มีวังอยู่ในบริเวณนี้ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาสตรศุกกิจ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ ย่านสามแพร่งมีถนนเล็ก ๆ เชื่อมต่อกัน มีมนตร์เสน่ห์ของบ้านเก่าที่ยังสวยงามและมีของกินอร่อย ๆ มากมายตามเส้นทางปั่นจักรยาน

เส้นทางปั่นจักรยาน (ระยะทางประมาณ 3 กม.) : เริ่มต้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตัดเข้าถนนมหรรณพ ทะลุเจอศาลเจ้าพ่อเสือ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนตะนาว ลัดเลาะเข้าสู่ถนนเล็กทั้งสามแพร่งทางฝั่งขวามือ ทะลุข้ามคลองหลอดไปยังกระทรวงกลาโหมจบที่มิวเซียมสยาม
 

2. เส้นทางจักรยานเลียบเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี

 

กรุงเทพมหานครจัดทำเส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งธนบุรีขึ้น โดยเส้นทางจักรยานนี้ผ่านชุนชนกุฎีจีน เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีในอดีตเคยเป็นที่อาศัยของชาวไทย จีน โปรตุเกส ที่แตกสลายจากสงครามกรุงศรีอยุธยา ที่นี่จึงกลายเป็นชุมชนที่ผสมผสานวัฒนธรรมและความเชื่อหลากหลาย โดยมีคนอยู่ร่วมกันถึง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม


เส้นทางปั่นจักรยาน (ระยะทางประมาณ 2 กม.)  : เริ่มต้นที่บริเวณใต้สะพานพุทธในฝั่งธนบุรี ปั่นบนเส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านโบสถ์ซางตาครู้ส ศาลเจ้าแม่กวนอิม ทะลุออกมาถนนอรุณอมรินทร์ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เลี้ยวขวาไปยังวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

 

3. เส้นทางจักรยานชมมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา

 

ตลอด 417 ปี แห่งการเป็นราชธานีของไทย อยุธยาได้สั่งสมความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยไว้มากมาย จนองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่ไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง แบ่งพื้นที่เป็น 7 เขต คือ

          1. อุทยานประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานสำคัญ คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วิหารพระมงคลบพิตร

          2. พื้นที่ในเกาะเมืองนอกเขตอุทยานฯ มีโบราณสถานสำคัญ คือ พระราชวังจันทรเกษม

          3. พื้นที่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออก มีโบราณสถานสำคัญ คือ วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล

          4. พื้นที่นอกเกาะเมืองด้านตะวันตก มีโบราณสถานสำคัญ คือ วัดไชยวัฒนาราม วัดวรเชษฐาราม

          5. พื้นที่นอกเกาะเมืองด้านเหนือ มีโบราณสถานสำคัญ คือ วัดภูเขาทอง วัดหน้าพระเมรุ

          6. พื้นที่นอกเกาะเมืองด้านใต้ มีโบราณสถานสำคัญ คือ วัดพุทไธสวรรย์

          7. พื้นที่นอกเหนือจากที่ระบุแล้วในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เส้นทางปั่นจักรยาน (ระยะทางประมาณ 9 กม.)  : เริ่มที่บริเวณบึงพระราม ปั่นไปวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ ย้อนกลับมาที่วิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ ข้ามคลองไปยังวัดโลกยสุธาราม ออกไปยังถนนอู่ทองเลียบแม่น้ำไปยังวัดไชยวัฒนารามลัดเลาะไปจบที่วัดนักบุญยอแซฟ

 

4. เส้นทางจักรยานชมมรดกโลก เมืองสุโขทัย

 

สุโขทัยเป็นดินแดนแห่งความทรงจำถึงอดีตกาลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย อาณาจักรสุโขทัยถือเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย มากด้วยความเจริญรุ่งเรืองในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการเมืองการปกครอง ทางด้านการศึกษา ที่เริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยและกำเนิดวรรณคดีเล่นแรก ไตรภูมิพระร่วง และที่สำคัญความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา ซึ่งยังปรากฏหลักฐานด้วยสิ่งปลูกสร้างอย่างวัดวาอารามจำนวนมาก ที่กระจายตัวอยู่โดยรอบเขตเมืองเก่า และองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีโบราณสถานกว่า 200 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ คือ

          1. โบราณสถานกลางเมือง มีโบราณสถานสำคัญ คือ วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดสระศรี วัดตระพังเงิน วัดสรศักดิ์

          2. โบราณสถานนอกกำแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ มีโบราณสถานสำคัญ คือ วัดพระพายหลวง วัดศรีชุม

          3. โบราณสถานนอกกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออก มีโบราณสถานสำคัญ คือ วัดตระพังทองหลาง วัดเจดีย์สูง วัดช้างล้อม

          4. โบราณสถานนอกกำแพงเมืองทางด้านทิศใต้ มีโบราณสถานสำคัญ คือ วัดเซตุพน วัดเจดีย์สี่ห้อง

          5. โบราณสถานนอกกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตก มีโบราณสถานสำคัญ คือ วัดสะพานหิน

          เส้นทางปั่นจักรยาน (ระยะทางประมาณ 10 กม.)  : เริ่มต้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุโขทัย เข้าไปปั่นโดยรอบกลุ่มโบราณสถานกลางเมือง ปั่นออกถนนใหญ่ไปยังวัดศรีชุม วัดพระพายหลวง ปั่นกลับมายังจุดเริ่มต้นโดยผ่านวัดสรศักดิ์


5. เส้นทางจักรยานซมสวน วิถีอัมพวา

 

อัมพวาตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง มีคลองอัมพวาและลำคลองอีกหลายสายซึ่งแยกมาจากแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านพื้นที่ชุมชน จากการที่มีลำคลองไหลผ่านชุมชนหลายสาย จึงทำให้เป็นศูนย์กลางการคนนาคมทางน้ำที่สำคัญของจังหวัด ก่อเกิดชุมชนริมน้ำร่วมถึงยังเอื้อประโยชน์ต่อการทำเกษตรกรรมของชุมชนชาวสวนอีกด้วย

เส้นทางปั่นจักรยาน (ระยะทางประมาณ 20 กม.)  : เริ่มต้นที่วัดอัมพวันเจติยารามปั่นไปชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ แล้วปั่นไปยังอาสนวิหารแม่พระบังเกิด ข้ามฝั่งแม่น้ำไปวัดบางกุ้ง วัดบางแค่น้อย เลาะเลียบแม่น้ำ ข้ามกลับมายังจุดเริ่มต้น

6. เส้นทางจักรยานชมธรรมชาติสวนผึ้ง

 

สวนผึ้ง อำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ ภูเขา และน้ำตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงโอบล้อมด้วยขุนเขาติดชายแดน จึงมีสภาพอากาศที่เย็นสบายคล้ายกับภาคเหนือ เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่แสนจะน่ารักบรรยากาศโรแมนติก ในดินแดนขุนเขา สายหมอกตรอกธาร และทุ่งหญ้า

เส้นทางปั่นจักรยาน (ระยะทางประมาณ 50 กม.)  : เริ่มที่บ้านหอมเทียน เลี้ยวซ้ายไปทางที่ว่าการอำเภอฯ เลี้ยวซ้ายไปทางโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา (ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอฯ) วนเป็นวงกลมเข้าทางหลวงชนบท รบ 4019แล้วกลับเข้าทางหลวงหมายเลข 3087 ไปยังบ้านหอมเทียน

7. เส้นทางจักรยานชมทะเลปราณบุรี เลยไปหาดสามร้อยยอด

 

ปราณบุรีมีแนวชายหาดที่สวยงามไม่แพ้พื้นที่ใด ๆ ในประจวบคีรีขันธ์ และยังสงบเงียบ เหมาะแก่การพักผ่อน ชายหาดทั้ง 3 แห่งของปราณบุรี คือ หาดปราณบุรี หาดนเรศวร และหาดเขากะโหลก ยาวต่อเนื่องจนดูเหมือนเป็นหาดเดียวกัน มีบรรยากาศเงียบสงบไม่แตกต่างกัน จุดเด่นของทั้ง 3 หาด ก็คือ ความเงียบสงบเป็นส่วนตัว และมากมายด้วยรีสอร์ทที่พักที่มีสไตล์เฉพาะตัว

เส้นทางปั่นจักรยาน (ระยะทางประมาณ 15 กม.)  : เริ่มต้นที่หาดปราณบุรี ถัดจากชุมชนปากน้ำปราณ เลียบชายหาดปราณบุรี หาดนเรศวร หาดเขากะโหลก ตัดออกถนนด้านนอกไปเข้าสู่หาดสามร้อยยอด

เป็นยังไงบ้างครับท่านนักปั่นทั้งหลาย แต่ละเส้นทางผ่านสถานที่ที่ทั้งสวยและบรรยากาศดีน่าไปปั่นจักรยานทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ แล้วอย่าลืมเก็บภาพสวยๆมาฝากกันด้วยนะครับ

 

 

ข้อมูลจาก : คู่มือเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว (อ.ส.ท.)


Keywords : จักรยาน, bicycle, ขาย กล้อง, กล้อง, webcam, Xiaomi Yi action camera, Xiaomi Yi sport camera, action camera, sport camera, waterproof camera, camera, outdoor