อากาศร้อนจัด คนขับขี่เสี่ยงวูบ

แพทย์ เผยอุณหภูมิพุ่งปรี๊ด อากาศร้อนจัด ทำคนขับขี่เสี่ยงอาการวูบ เกิดอุบัติเหตุถึงตาย เผยเครียดสะสม ร่างกายไม่แข็งแรงปัจจัยเสี่ยงพ่วงด้วย แนะดูแลสุขภาพร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ คนมีโรคประจำตัวหมั่นตรวจสุขภาพเสมอ

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงนี้มีผู้ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะเกิดอาการวูบ หมดสติและเสียชีวิตบ่อยครั้ง สาเหตุมาจากการสัมผัสกับแสงแดดและอุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวัน มีความเสี่ยงที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการวูบได้ หากสภาพร่างกายไม่แข็งแรง ยิ่งคนขับขี่รถยนต์ ทั้งรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะ เนื่องจากต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อน การจราจรที่ติดขัด มลภาวะต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม ล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการวูบได้ คือ มีอาการคล้ายหมดสติไปชั่วขณะหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วก็หายกลับมาเป็นปกติ

นพ.สุพรรณ กล่าวว่า อาการดังกล่าวมีความหลากหลาย บางรายอาจมีอาการวูบระยะเวลาสั้น บางรายหมดสติร่วมด้วย บางรายหมดสติล้มลงหรือบางรายอาจมีเพียงแค่อาการรู้สึกวูบวาบๆเท่านั้น โดยสาเหตุของการวูบเกิดได้หลายปัจจัย เช่น เป็นลม เพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ การวิงเวียน เพราะมีปัญหาระบบการทรงตัวที่เกิดความผิดปกติของระบบประสาท อาการชักเนื่องจากความผิดปกติชั่วคราวของกระแสไฟฟ้าในสมอง รวมไปถึงความรู้สึกหวิวๆใจสั่น ที่เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลงชั่วคราว เป็นต้น

ซึ่งอาการวูบดังกล่าวไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่บางรายก่อนจะป็นลมหมดสติ จะมีอาการเตือน คือ คลื่นไส้ อาเจียน มวนท้อง อยากถ่าย เหงื่อแตก ตัวเย็น ถ้าเป็นจากโรคหัวใจ อาจมีอาการใจสั่นนำมาก่อน ให้รีบล้มตัวลงนอนทันที เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น ถ้าขับรถอยู่ควรจอดทันที แล้วปรับที่นั่งให้อยู่ในท่านอนราบ ถ้าอยู่ในรถโดยสารควรหาที่นั่ง/นอนในรถและแจ้งคนรอบข้างว่ากำลังจะเป็นลม ไม่ควรรีบลงจากรถ เพราะอาจหมดสติตรงทางลงทำให้เกิดอันตรายได้

"เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ผู้ขับขี่ต้องหมั่นตรวจสุขภาพอยู่เสมอ หากมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัด และถ้าหากเคยเกิดอาการวูบครั้งหนึ่งแล้ว ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น โดยการหลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัด พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด งดการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็ว

กรณีผู้ขับขี่ที่ต้องเดินทางช่วงกลางวันที่มีอากาศร้อนจัดให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ จะช่วยปรับอุณภูมิร่างกายให้สมดุลได้ และสิ่งสำคัญคือความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจในขณะการขับรถทุกครั้ง ซึ่งหากพบว่าร่างกายไม่พร้อมในการเดินทางหรือพบความผิดปกติของร่างกาย ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่เพราะไม่เช่นนั้นอาการวูบ จะทำให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตได้" อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว
 

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 


Keywords :