แพทย์แนะวิธีการดูแลดวงตาให้ปลอดภัย ในภาวะวิกฤตฝุ่นละออง PM2.5

พ.นพวุฒิกล่าวว่า ฝุ่นละอองเหล่านี้ส่วนใหญ่มักมาจากการเผาไหม้จากไอเสียรถยนต์ที่มีควัน โรงงานอุตสาหกรรม หรือการเผาขยะ เป็นต้น ฝุ่นพิษหรือฝุ่นละอองที่มีค่า PM 2.5 ส่งผลทำให้ร่างกายของมนุษย์มีปฏิกิริยากับมลภาวะฝุ่นได้ชัดเจน ทั้งระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และดวงตา และควรระมัดระวังในกลุ่มเสี่ยงวัยเด็กเล็ก ผู้สูงวัย หรือผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ ฯลฯ อย่างช่วงเวลายามเช้าหรือช่วงเย็นจะรู้สึกหายใจลำบาก แสบคันจมูก คันคอ เมื่อสูดฝุ่นเข้าไปสะสมในหลอดลมหรือปอดนานๆ จะส่งผลต่อสุขภาพและเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดได้ ที่สำคัญบริเวณรอบดวงตาอาจเกิดอาการระคายเคืองตา แสบคันตาได้ เนื่องจากฝุ่นมีอนุภาคเล็กมากกว่า 2.5 ไมครอนที่ลอยอยู่ในอากาศจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน สามารถเข้าสู่ร่างกายและดวงตาได้มากกว่าฝุ่นขนาดใหญ่หลายเท่า ซึ่งมีความอันตรายต่อสุขภาพดวงตาด้วยเช่นกัน

 

ขอบคุณ นพ.นพวุฒิ


Keywords : ตาแห้ง,แสบตา,ตาบวม