ท่อดีที่น่าใช้

  คุณสมบัติเฉพาะ

  • ทนแรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นตัวได้ดี จึงทนต่อการกระแทกจากแรงกระแทกภายนอก หรือแรงกระแทกจากของเหลวภายในท่อได้โดยไม่ร้าวหรือแตก
  • น้ำหนักเบาโดยทั่วไปจะหนักเพียง 1 ใน 5 ของท่อเหล็กอาบสังกะสี ทำให้สะดวกต่อการขนส่งและการติดตั้ง
  • ผิวภายในท่อมีความเรียบมัน มีความต้านทานการไหลต่ำ จึงทำให้ของเหลวไหลผ่านภายในท่อได้สะดวกโดยสูญเสียแรงดันน้อย
  • ไม่มีสารเป็นพิษเจือปน เหมาะที่จะใช้เป็นท่อจ่ายน้ำดื่ม และของเหลวที่เป็นอาหารได้
  • ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อกรด ด่าง เกลือ หรือสารเคมีต่างๆ ได้ดี
  • สามารถโค้งงอได้พอสมควร

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด


Keywords : ท่อ, HDPE, PE, PIPE