10 ไม่! ที่คนประสบความสำเร็จ “ทำ”

คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะมีบุคลิกนิสัยตรงกันหลายอย่าง และนักวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น นำเสนอเป็นหัวข้อว่า พวกเขา ‘ทำ-ไม่ทำ’ อะไรบ้าง?

บทความนี้จะนำเสนอให้เห็นถึง 10 นิสัยที่คนประสบความสำเร็จ ‘ทำ’…

1. ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ

คนประสบความสำเร็จจะไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิม ๆ พวกเขาส่วนใหญ่เป็นคนชอบ ‘คิดนอกกรอบ’ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อมั่นวิถีแห่งความสำเร็จเดิมที่มี-ที่เป็น นั่นหมายความว่าเรากำลังหยุดอยู่กับที่ สุดท้าย จะกลายเป็นคนล้าหลัง คนรุ่นใหม่ที่ตามมาติด ๆ จะไล่แซงหน้าขึ้นมา เพราะเขามักคิดหามุมใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

ดังนั้น หลังจากประสบความสำเร็จอะไรแล้วก็ตาม ต้องไม่หยุดคิด หรือทำเพียงแค่สิ่งเดิม ๆ โดยเด็ดขาด

2. ไม่อาฆาตมาดร้าย

แทบทุกธุรกิจ ย่อมมีคู่แข่งขัน และย่อมมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ ถ้ามัวแต่คิดผูกใจเจ็บ เจ้าคิดเจ้าแค้น มุ่งอาฆาตมาดร้าย หมายแข่งขันเพื่อเอาชนะ ย่อมทำให้ความคิดสร้างสรรค์หดหาย คนประสบความสำเร็จจะไม่นำความรู้สึกด้านลบ

หรือความเสียหาย จากผลกระทบอันเนื่องมาจากคู่แข่งขัน มาใส่ใจ เขาจะมองข้ามสิ่งที่เสียไป เพราะมันจะทำให้มองปัญหาผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

3. ไม่พยายามเปลี่ยนคนหัวดื้อ

บ่อยครั้งที่เราจำเป็นต้องข้องเกี่ยวกับคนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม ผู้บริหาร/ผู้ร่วมงานที่มีแนวคิดแบบเดิม ๆ ไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง การเข้าปะทะโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอความคิดใหม่ ๆ หรือการชี้แนะข้อควรปรับปรุงเพื่อการพัฒนา บุคคลเหล่านี้จะแสดงท่าทีเฉยเมย ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยหมดพลัง…

คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เมื่อรู้ชัดว่าต้องเกี่ยวข้องกับคนหัวดื้อ เขาจะไม่พยายามโน้มน้าวกลุ่มคนเหล่านั้น เพราะจะเป็นการเสียเวลา เสียพลังงาน สู้เอาเวลา/พลังงานมาใช้กับการคิดหาวิธีพัฒนาสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่อย่างสุด ความสามารถ ดีกว่า!

4. ไม่หยุดทำ

ขอยืนยันเลยว่า คนประสบความสำเร็จทุกคน ไม่เคยมีใครหยุดทำ หรือทำอะไรค้างคา ครึ่ง ๆ กลาง ๆ พวกเขาจะทำไปเรื่อย ๆ ในสิ่งที่ตนมุ่งมั่นตั้งใจ และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่ากำลังทำงาน คนประสบความสำเร็จจะทำงานราวกับเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องน่าค้นหา เป็นความชอบที่ไม่สามารถหยุดได้

ดังคำสอนของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่ว่า “งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน”

5. ไม่ปฏิเสธผลของการกระทำ

ถ้าคุณคิดว่า คนประสบความสำเร็จคือคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ทุกก ารกระทำ คุณคิดผิด! เพราะแท้จริงแล้วคนประสบความสำเร็จไม่ได้ ‘สำเร็จทุกการกระทำ’ แต่พวกเขา ‘ยอมรับในทุกการกระทำ’ ต่างหาก!!! บุคลิกของคนประสบความสำเร็จแทบทุกคน จะศรัทธาสิ่งที่ตัดสินใจลงมือทำ ดังนั้น ไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายอาจจะผิดคาดไปจากที่ตั้งใจไว้แต่แรก พวกเขาก็จะไม่คร่ำครวญเสียใจ แต่จะยอมรับ และมองหาจุดผิดพลาด เพื่อแก้ไขในครั้งต่อ ๆ ไป

6. ไม่คดโกง ลวงหลอก

การจะก้าวไปสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าจะในแง่ของอาชีพการงาน หรือชีวิตส่วนตัว เราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้น คนประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนยาวนาน จึงไม่เคยมีใครเป็นคน ‘คดโกง ลวงหลอก’

โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวและเพื่อนสนิท/เพื่อนร่วมงาน สิ่งสำคัญที่สุดของการก้าวสู่ความสำเร็จ คือ ‘ความไว้เนื้อเชื่อใจ’ หากคุณทรยศ หักหลัง ทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงอันตรายจากการโดนหลอก คุณก็จะไม่มีวันได้รับการยอมรับ ไม่มีใครยกย่องอย่างจริงใจในฐานะบุคคลผู้ประสบความสำเร็จ

7. ไม่มีเป้าหมายชัดเจน

คนประสบความสำเร็จล้วนมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการอะไร และเมื่อเป้าหมายโดดเด่นเห็นภาพชัดในหัว ก็จะคิดเป็นขั้นเป็นตอน วางแผน ลงมือทำ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น… ข้อนี้คือข้อสำคัญที่สามารถแยกคนไม่ประสบความสำเร็จ ออกจากคนประสบความสำเร็จ

เพราะคนทั่วไปส่วนใหญ่เป้าหมายจะไม่ชัด พวกเขาไม่ได้ให้เวลากับการกำหนดเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเงิน หรือกระทั่งการใช้ชีวิตส่วนตัว คนไม่ประสบความสำเร็จจะใช้เวลาเรื่อยเปื่อยกับการทำตามความรู้สึกอันล่ องลอย ไร้จุดหมายที่แน่นอน

8. ไม่สับสนกับความคิดของตัวเอง

ความรู้สึกลึก ๆ ด้านลบของแต่ละคน บ่อยครั้งดึงดูดให้กลัวสิ่งใหม่ ๆ ดึงดูดให้หมดกำลังใจ หดหู่ ย่อท้อต่ออุปสรรค ทั้งที่วางเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้ว แต่กลับหวั่นไหว คิดมากไปตามอารมณ์ที่ไม่ควรคิด กลายมาเป็นความสับสนวุ่นวาย และความสับสนนี้แหละที่ฉุดให้คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งคนประสบความสำเร็จทุกคนรู้ดีว่า ‘ความรู้สึกด้านลบ’ ร้ายกาจขนาดไหน และยิ่งเป็นความรู้สึกจากข้างในตัวคุณเองเสียด้วย!

9. ไม่ไขว้เขวตามคนรอบข้าง

เรามักใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง ‘คนปรารถนาดี’ พวกเขาจะคอยบอก คอยชี้ให้เห็นว่า ถ้าทำแบบนั้นจะล้มเหลวเพราะอะไร? คนปรารถนาดีรอบข้างมักเป็นคนขี้กลัว จะมองเห็นทุกสิ่งเป็นข้อเสียแทนเราไปซะหมด หรือแท้จริงแล้ว พวกเขาเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จ และกำลังใส่ ‘ความไม่สำเร็จ’ ให้กับเรา โดยไม่รู้ตัว!

“คนปรารถนาดี ‘ที่แท้จริง’ จะไม่คิดแทนเรา” นักจิตวิทยาด้านการพัฒนาตนเองกล่าว “เขาจะให้คำแนะนำเพียงแค่ว่า สิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราตั้งใจ จะประสบความสำเร็จได้อย่างไร และ ‘คนปรารถนาดีที่แท้จริง’ จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ ไม่ว่าผลลัพธ์ของการกระทำตามที่เรามุ่งมั่นตั้งใจ ให้ผลลัพธ์เป็นเช่นไร”

เมื่อไหร่ที่มีเป้าหมายชัดเจน มุ่งมั่นไปให้สุด… ถ้าเราเผลอไขว้เขวตามคนรอบข้างที่แสนดี บ่อยครั้งที่เราเองนั่นแหละที่จะหลุดออกนอกเส้นทางสู่ความสำเร็จ…

10. ไม่ละเลยสุขภาพ

นอกเหนือจากความมุ่งมั่น เอาจริงเอาจัง ทั้งด้านการตั้งเป้าหมายการทำงานและการดำเนินชีวิต สิ่งที่คนประสบความสำเร็จล้วนใส่ใจ คือการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่สุขภาพย่ำแย่ แม้คุณจะร่ำรวย มั่งคั่ง

แต่คุณกลับไม่สามารถเป็นคนประสบความสำเร็จ ‘อย่างแท้จริง’ ภาพของคนทั่วไปจะเห็นคุณเป็น ‘คนป่วย’ ไม่ใช่ ‘คนประสบความสำเร็จ’ และจะทำให้รู้สึกในแง่ลบต่อความมุ่งมั่นตั้งใจที่คุณทุ่มเทมาทั้งชีวิต ด้วยคำพูดประมาณว่า “สนใจแต่การทำงาน การหาเงิน

สุดท้ายก็เอาตัวไม่รอด” คนประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง จะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกเขาอย่างนั้นแน่นอน…


Keywords :