วิธีเตรียมตัวเมื่อกำลังจะถูกยึดรถ

วิธีเตรียมตัวเมื่อกำลังจะถูกยึดรถ

                ถ้าท่านทราบว่าท่านกำลังจะถูกยึดรถ อันดับแรกให้พิจารณาก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เป็นเพราะท่านขาดส่งเงินงวดที่ต้องชำระให้กับไฟแนนซ์หรือเปล่า หรือมีความผิดพลาดในส่วนใด เพราะถ้าไม่ใช่แล้วบริษัทไฟแนนซ์ไม่สามารถมายึดรถยนต์ของท่านไปได้ แม้จะยังชำระเงินไม่ครบทั้งหมดก็ตาม และบริษัทไฟแนนซ์ก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วย

หากท่านตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายท่านเอง ให้ตั้งสติก่อน อันดับถัดไปให้ตรวจสอบดูว่าท่านค้างชำระค่างวดที่เช่าซื้อแล้วไม่ต่ำกว่า 3 งวดติดกันหรือไม่ เพราะตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ระบุให้บริษัทไฟแนนซ์จะยึดรถยนต์ของท่านไปไม่ได้ แม้ท่านจะขาดส่งงวดตามสัญญาเช่าซื้อ หรือแม้แต่ในสัญญาจะระบุไว้ก็ตาม เนื่องจากพรบ.คุ้มครองบริโภคฯ เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้บริโภค หากสัญญาใดที่ระบุไว้แตกต่างจากที่พรบ.นี้กำหนดจะให้ถือว่าเป็นโมฆะ และเป็นความผิดของบริษัทไฟแนนซ์ที่มายึดรถยนต์ก่อนกำหนดอีกด้วย

ขั้นตอนต่อไปหากตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นความผิดที่เกิดจากฝ่ายเราจริง ๆ ทีนี้ให้พิจารณาว่าการขาดส่งงวดของรถยนต์ของท่านนั้นมากน้อยเพียงใด เพราะถ้าเพิ่งขาดส่งในช่วงต้น ๆ แนวโน้มที่บริษัทฯ จะอะลุ่มอล่วย ยินดีเจรจาต่อรองกับท่านค่อนข้างสูง เพราะรถยนต์ที่ใช้แล้วราคาจะตกลงอย่างรวดเร็ว ทำให้รถยนต์ที่ไฟแนนซ์ยึดไป นำไปขายต่อก็ได้ราคาที่ต่ำกว่าไม่ค่อยคุ้มค่า และในการขายทอดตลาดก็มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่า โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ที่กำลังจะบังคับใช้ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันด้วย

ในขณะที่หากท่านขาดส่งในช่วงท้าย ๆ จนใกล้จะครบสัญญาแล้ว โอกาสในการเจรจาต่อรองกับบริษัทไฟแนนซ์จะยึดรถยนต์ท่านไปค่อนข้างน้อย ท่านควรจะเลือกมองหาทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาร่วมเจรจา หรืออาจจะเลือกใช้วิธีการดำเนินคดีทางศาล เพราะเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วโอกาสที่ท่านพอจะประนีประนอมยอมความ หรือผ่อนปรนจากที่ยึดรถยนต์ไปเสียเลย เป็นยืดระยะเวลาชำระหรือผ่อนส่งในจำนวนงวดที่ลดลง ก็ยังพอมีอยู่บ้างขึ้นอยู่กับแต่ละเคส ด้วยเหตุผลที่มีน้ำหนักว่า ท่านก็ได้ผ่อนส่งจนเกือบจะครบแล้ว แต่อาจจะเกิดความขัดสนบางประการ

 นอกจากนี้ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ออกประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ในธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเราในฐานะที่เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์ จากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ให้เช่าซื้อ โดยประกาศฉบับใหม่ได้กำหนดลดดอกเบี้ยปรับในกรณีที่ผิดนัดชำระจากเดิม 17% เป็นไม่เกิน 15% ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61 เป็นต้นไป หากผู้ให้เช่าซื้อรายใดยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมอยู่ก็สามารถร้องเรียน หรือฟ้องร้องดำเนินคดีที่กำหนดข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทไฟแนนซ์ได้ และกฎหมายฉบับนี้ยังให้โอกาสแก่ผู้เช่าซื้อที่ถูกยึดรถยนต์ไปแล้ว สามารถใช้สิทธิในการซื้อรถยนต์คืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ยึดได้ เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคอย่างมากเลยจริง ๆ

อย่างไรก็ตาม ทางที่ดีแล้วท่านควรบริหารเงินของท่านให้ดี จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาตามมาให้ต้องแก้ไข และปวดหัวจะดีกว่า ถ้าหากไม่สามารถหาเงินมาชำระค่างวดได้ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ ก็อาจจะหาคนมาสวมสิทธิเช่าซื้อรถยนต์ต่อจากท่านไปแทน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกัน


Keywords :